Παιδαγωγική Κατάρτιση Γονέων

Τι είναι η Λογοθεραπεία;
Ασχολείται με διαταραχές λόγου ομιλίας επικοινωνίας και κατάποσης στον ενήλικο και παιδιατρικό πληθυσμό.
Τι ονομάζουμε Διαταραχές λόγου;
Διαταραχές στην έκφραση ή κατανόηση του προφορικού και / ή γραπτού λόγου. Στην περίπτωση αυτή, ο ασθενής παρουσιάζει δυσκολίες στο να ονομάσει αντικείμενα ή κάρτες ή
 
να αναγνωρίσει τον γραπτό ή προφορικό λόγο. Επίσης μπορεί να παρουσιάζονται διαταραχές στην εκτέλεση απλών εντολών, στην ικανότητα ακουστικής αναγνώρισης εικόνων ή αντικειμένων, στην η συνειρμική κατονομασία, στην κατηγοριοποίηση. Μπορεί να συνυπάρχουν δυσλειτουργίες στη μνήμη, στην αριθμητική επεξεργασία ή σε άλλες γνωστικές λειτουργίες όπως για παράδειγμα διαταραχές στην σύνταξη προτάσεων. Τέλος, παρατηρούνται διαταραχές μαθησιακού υπόβαθρου, σε επίπεδο φωνολογικής ενημερότητας (ακουστική αντίληψη- ανάλυση- διάκριση- σύνθεση),  γραφής, ανάγνωσης και διήγησης.
Τι ονομάζουμε Διαταραχές ομιλίας;
Η ομιλία είναι η ηχητική διαμόρφωση του λόγου. Σ’ αυτήν παρουσιάζονται διαταραχές στα υποσυστήματα της, όπως για παράδειγμα στην άρθρωση (δυσκολίες ασθενών σε διαφόρους φθόγγους), την καταληπτότητα του ασθενή σε επίπεδο λέξεων, προτάσεων και συζήτησης. Επίσης είναι δυνατό να παρουσιαστούν διαταραχές στην αναπνοή, τη φώνηση, την αντήχηση ή την προσωδία, όπως επίσης και στη ροή της ομιλίας του.
Τι ονομάζουμε Διαταραχές κατάποσης;
Οι διαταραχές της κατάποσης (ή δυσφαγία) αφορούν δυσλειτουργίες κατά τη σίτιση και μπορούν να παρατηρηθούν σε οποιοδήποτε στάδιο της κατάποσης, όπως κατά τη στοματική επεξεργασία της τροφής, φαρυγγική και οισοφαγική φάση (πχ. οισοφαγική παλινδρόμηση). Δυσκολίες μπορούν να παρατηρηθούν ,για παράδειγμα όταν ο ασθενής παρουσιάζει βήχα συχνά κατά τη διάρκεια ενός γεύματος. Αυτό μπορεί να συμβεί ακόμα και με την κατάποση υγρών συστάσεων ή σε διάφορες υφές (γιαούρτι, μπισκότο) και κάποιες φορές ακόμη και με το χειρισμό και τη κατάποση του σάλιου.
Οι πληθυσμοί οι οποίοι μπορούν να ωφεληθούν από μία λογοθεραπευτική παρέμβασης είναι οι εξής:
Δυσαρθρία (π.χ. η όχι σωστή εκφορά «ρ» ή «σ»)
Μαθησιακές διαταραχές
Εγκεφαλική παράλυση
Διαταραχές κατάποσης
Νοητική στέρηση
Διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή- Αυτισμός
Βαρηκοΐα- Κώφωση
Καθυστέρηση λόγου
Υπερκινητικότητα
Διάφορα σύνδρομα (π.χ. S. Down)
Eπιληψία
Διαταραχές της ροής της ομιλίας (π.χ. τραυλισμός ταχυλαλία κ.α)
Νευρολογικές διαταραχές (εγκεφαλικά επεισόδια, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, εγκεφαλικές αιμορραγίες, Νόσος Πάρκινσον, Σκλήρυνση κατά πλάκας, Alzheimer)
Διαταραχές φωνής (π.χ δυσφωνία, παράλυση φωνητικών χορδών)
Η αξιολόγηση μίας διαταραχής περιλαμβάνει τη λήψη λεπτομερούς ιστορικού, το στοματοπροσωπικό έλεγχο, την αξιολόγηση του λόγου, της ομιλίας και της κατάποσης. Αφού γίνει η διάγνωση και ο θεραπευτής αξιολογεί εάν είναι απαραίτητη η θεραπευτική παρέμβαση, θέτει τους στόχους της θεραπείας. Η θεραπευτική παρέμβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω κάποιων μεθόδων (PECS, NDT Bobath, MAKATON, Τhera play, κ.α).
Γαβριηλίδου Χριστίνα
NDTBobath Λογοθεραπεύτρια